راهنمای برنامه های ماشین لباسشویی

راهنمای ریموت کنترل کولرگازی شارپ
۱۷ شهریور ۱۳۹۷
ارورهای ماشین ظرفشویی و راهنمای عیب یابی و نگهداری
۲۰ شهریور ۱۳۹۷

راهنمای برنامه های ماشین لباسشویی

برنامه شستشوی شبانه برنامه ای است که لباسها را به آرامی و بدون انجام مرحله چلاندن آب لباسها در حین شستشو میگیرد.

 

راهنمای برنامه های ماشین لباسشویی
معانی و مفهوم کلمات و اصطلاحات ماشین لباسشویی شارپ
در مدل های ES FB814FDBX ، ES FB814TDBX ، ES FB814FQBX ، ES FB814FTBX :

 

 COTTON __ کتان
نوع لباس/ توضیحات منسوجات کتانی و پنبه ای خیلی کثیف
لباس زیر، ملحفه، رومیزی، حوله
ماکزیمم(۴ کیلوگرم)
درجه حرارت شستشو(° C) ۹۰°-۸۰°-۷۰°-۶۰°-۵۰°-۴۰°-۳۰°
حداکثر مقدار لباس خشک  (کیلوگرم) ۸
محفظه مواد شوینده ۲
مدت زمان برنامه (دقیقه) ۱۵۰

۲۰° Eco__ اقتصادی °۲۰
درجه حرارت شستشو (° C) ۲۰°
حداکثر مقدار لباس خشک (کیلوگرم) ۴
محفظه مواد شوینده ۲
مدت زمان برنامه (دقیقه) ۱۰۱
نوع لباس/ توضیحات منسوجات کتانی٬ پنبه ای٬ عرقگیر و کمی کثیف.
لباس زیر، ملحفه، رومیزی، حوله حداکثر ۲ کیلوگرم رختخواب و غیره.

 SYNTHETICS___مواد مصنوعی
درجه حرارت شستشو (° C) ۴۰°-۳۰°
حداکثر مقدار لباس خشک (کیلوگرم) ۳٫۵
محفظه مواد شوینده ۲
مدت زمان برنامه (دقیقه) ۹۳
نوع لباس/ توضیحات بسیار کثیف یا منسوجات مصنوعی-ترکیبی. ساخته شده از مواد مصنوعی و غیره جوراب نایلون٬ پیراهنها٬ بلوزها٬ شلوارها

CURTAIN___پرده
نوع لباس/ توضیحات لطفاً با این برنامه فقط پرده بشویید.
درجه حرارت شستشو(° C) ۴۰°-۳۰°
حداکثر مقدار لباس خشک  (کیلوگرم) ۲٫۵
محفظه مواد شوینده ۲ و ۱
مدت زمان برنامه (دقیقه) ۱۳۸

WOOL___ پشم
نوع لباس/ توضیحات لباسهای پشمی دارای برچسب قابل شستشو با ماشین.
درجه حرارت شستشو(° C) ۳۰°
حداکثر مقدار لباس خشک  (کیلوگرم) ۲٫۵
محفظه مواد شوینده ۲
مدت زمان برنامه (دقیقه) ۴۸

 SILK ___ابریشم
نوع لباس/ توضیحات لباسهایی که توصیه میشود با دست شسته شوند یا لباسهای حساس.
درجه حرارت شستشو(° C) ۳۰°
حداکثر مقدار لباس خشک  (کیلوگرم) ۲٫۵
محفظه مواد شوینده ۲
مدت زمان برنامه (دقیقه) ۱۰۲

DUVET___ روتختی

نوع لباس/ توضیحات میتوانید لحاف های پارچه ای که دارای برچسب قابل شستشو با ماشین هستند را با این برنامه بشویید.
درجه حرارت شستشو(° C) ۴۰°-۳۰°
حداکثر مقدار لباس خشک  (کیلوگرم) ۲٫۵
محفظه مواد شوینده ۲
مدت زمان برنامه (دقیقه) ۱۰۲

RINSE___ آبکشی
نوع لباس/ توضیحات در صورتی که میخواهید یک آبکشی اضافی بعد از تکمیل عملکرد شستشو انجام دهید٬ میتوانید این برنامه را برای هر نوع لباس استفاده کنید.
درجه حرارت شستشو(° C) ۴۰°-۳۰°
حداکثر مقدار لباس خشک  (کیلوگرم) ۲٫۵
محفظه مواد شوینده ۲
مدت زمان برنامه (دقیقه) ۱۰۲

  SPIN ___چرخش
نوع لباس/ توضیحات  در صورتی که میخواهید یک چرخش اضافی بعد از مرحله شستشو انجام دهید میتوانید این برنامه را برای هر نوع لباس بعد از مرحله شستشو انجام دهید.
درجه حرارت شستشو(° C) _
حداکثر مقدار لباس خشک  (کیلوگرم) ۸
محفظه مواد شوینده _
مدت زمان برنامه (دقیقه) ۱۷

DRAIN___تخلیه
نوع لباس/ توضیحات این عمل باعث میشود که آب درون ماشین تخلیه شود.
درجه حرارت شستشو(° C) _
حداکثر مقدار لباس خشک  (کیلوگرم) ۸
محفظه مواد شوینده _
مدت زمان برنامه (دقیقه) ۳

 تمیز کردن دیگ
نوع لباس/ توضیحات این برنامه تمیز کردن دیگ شستشو است. باید بدون لباس استفاده شود.
درجه حرارت شستشو(° C) ۸۰°
حداکثر مقدار لباس خشک  (کیلوگرم) _
محفظه مواد شوینده _
مدت زمان برنامه (دقیقه) ۹۶

ایمن در برابر آلرژی
نوع لباس/ توضیحات لباسهای نوزاد
درجه حرارت شستشو(° C) ۳۰°-۴۰°-۵۰°-۶۰°
حداکثر مقدار لباس خشک  (کیلوگرم) ۴
محفظه مواد شوینده ۲
مدت زمان برنامه (دقیقه) ۲۲۲

SUPERJET ___سریع ۱۲ دقیقه ای
نوع لباس/ توضیحات با برنامه سریع ۱۲ دقیقه ای میتوانید منسوجات کمی کثیف٬ پنبه ای٬ رنگی و کتانی را بشویید.
درجه حرارت شستشو(° C) ۳۰°
حداکثر مقدار لباس خشک  (کیلوگرم) ۲
محفظه مواد شوینده ۲
مدت زمان برنامه (دقیقه) ۱۲

 

به دلیل اینکه مدت زمان این برنامه شستشو کوتاه است٬ نسبت به سایر برنامه ها مواد شوینده کمتری لازم است. چنانچه ماشین بار را نامتعادل تشخیص دهد زمان برنامه افزایش مییابد. به محض تکمیل کار ماشین٬ میتوانید در ماشینتان را باز کنید.


Daily____روزانه
نوع لباس/ توضیحات میتوانید منسوجات کثیف٬ پنبه ای و کتانی را با برنامه سریع ۶۰ درجه در ۶۰ دقیقه بشویید.
درجه حرارت شستشو(° C) ۳۰°-۴۰°-۵۰°-۶۰°
حداکثر مقدار لباس خشک  (کیلوگرم) ۴
محفظه مواد شوینده ۲
مدت زمان برنامه (دقیقه) ۶۰

 SPORTS WEAR___لباسهای ورزشی
نوع لباس/ توضیحات لباسهای ورزشی
درجه حرارت شستشو(° C) ۳۰°
حداکثر مقدار لباس خشک  (کیلوگرم)  ۳٫۵
محفظه مواد شوینده ۲
مدت زمان برنامه (دقیقه) ۸۱

SHIRTS___بلوزها / پیراهنها
نوع لباس/ توضیحات لباسهای کثیف٬ پنبه ای٬ مواد مصنوعی بلوزها و پیراهنهای ترکیبی را می توان با هم شست.
درجه حرارت شستشو(° C) ۳۰°-۴۰°-۵۰°-۶۰°
حداکثر مقدار لباس خشک  (کیلوگرم) ۴
محفظه مواد شوینده ۲
مدت زمان برنامه (دقیقه) ۱۱۴

NIGHT WASH___شستشوی شبانه
نوع لباس/ توضیحات حداکثر ۴ کیلوگرم (رختخواب، لباس زیر، لباس نخی، رومیزی،حوله منسوجات کتانی و پنبه ای خیلی کثیف)
درجه حرارت شستشو(° C) ۳۰°-۴۰°-۵۰°-۶۰°-۷۰°-۸۰°-۹۰°
حداکثر مقدار لباس خشک  (کیلوگرم) ۸
محفظه مواد شوینده ۲
مدت زمان برنامه (دقیقه) ۱۷۸
نکته: برنامه شستشوی شبانه برنامه ای است که لباسها را به آرامی و بدون انجام مرحله چلاندن آب لباسها در حین شستشو میگیرد. وقتی که کار دستگاه رو به پایان باشد وارد حالت آماده به کار میشود و میتواند حداکثر تا ۱۰ ساعت لباسها را نگه داشته و آب را تخلیه نکند. اگر مدت انتظار برنامه از ۱۰ ساعت بیشتر شود٬ دستگاه به صورت خودکار آب را تخلیه کرده و عملیات چالندن آب را اجرا میکند. از زمانی که دستگاه وارد عملیات انتظار میشود٬ میتوانید عملیات را کنسل کرده تا برنامه از جایی که متوقف شده است کار خود را ادامه دهد. تنها کار که الزم است انجام دهید این است که دوباره دکمه Standby / Start را لمس کنید. )در حالت آماده به کار٬ زمان باقیمانده بر روی نمایشگر محاسبه نمیشود٬ زمان باقیمانده بر روی نمایشگر مدت زمانی است که فقط برای عملیات چالندن و تخلیه آب معتبر است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *