یخساز در یخچال فریزر شارپ

فیلتر هپا و سلامت دستگاه تنفسی ما
۱۲ شهریور ۱۳۹۷
راهنمای ریموت کنترل کولرگازی شارپ
۱۷ شهریور ۱۳۹۷

یخساز در یخچال فریزر شارپ

در یخچال فریزرهای شارپ که نوع یخساز اتوماتیک دارند دو نوع قالب یخ ساخته می شود

یخساز در یخچال فریزر شارپ

آماده سازی برای يخ سازی برای نخستين بار

 

 • مخزن آب و جعبه ذخيره سازی يخ را بشوييد.
  حالت تميزكاری سينی يخ را برای تميزكردن سينی يخ و لوله انجام دهيد.
  (ممكن است بو يا آلودگی داخل يخ ساز خودكار وجود داشته باشد.)

برای شروع كاركرد
درابتدا، همه حالتهای يخ سازی روی( “OFF) “خاموش تنظيم شده اند.

۱- يكی از چهار حالت را انتخاب كنيد

      یخ عادی                   يخ شفاف (اندازه عادی)
يخ بزرگ                    يخ بزرگ + يخ شفاف (اندازه بزرگ)

 

 

 

۲-( ” ON) “روشن را انتخاب كنيد.

 

 

۳- تنظيم را نهايی كنيد

 

 

 

 

۴- مخزن آب را بيرون آورده و آب راداخل آن بريزيد. هنگام حمل مخزن آب، آن راكج نكنيد زيرا ممكن است آب بيرون بريزد.

 

 

 

 

مخزن دراين نقطه پر است.

 •  مخزن آب را بطوركامل در جای خودقراردهيد.
  تازمانی كه مخزن بطوركامل در جای خودقرار
  نگيرد، قالب های يخ ساخته نخواهند شد.۵- مخزن آب را نصب كنيد. 

 

 

 

 

 

حدود ٢۴ ساعت طول ميكشد تا نخستين سری قالب های يخ ساخته شوند.

بنا به دلايل بهداشتی، آب مخزن را هفته ای يكبار حتی زمانی كه هنوز آب در مخزن باقی مانده است، عوض كنيد. هنگامی كه مخزن خالی می ماند، گاهی اوقات ممكن است سروصدا توليد كند ولی اين مسئله عادی است.

نشانه  وضعیت
 يخ سازی خودكاردرحال كارنيست. ظرف مدت ۵ دقيقه پس ازتامين آب

يخ سازی شروع شده است
حدود دوسوم يخ سازی تكميل شده است.
هنگامی كه جعبه ذخيره سازی يخ پراست.
يخ سازی به پايان رسيده است.
قالب های يخ به جعبه ذخيره سازی يخ انداخته ميشوند.
صفحه كنترل برای نمايش تكميل عمليات روشن ميشود.
مخزن آب خالی است. آب داخل مخزن آب بريزيد
حتی اگر مخزن آب خالی باشد، چشمک زدن با باز و بسته كردن درب های يخچال خاموش خواهد شد.
با اين وجود، چشمک زدن بعد از مدت زمان كوتاهی دوباره شروع خواهد شد.

تذكر
از هيچ آبی غير ازآب آشاميدنی استفاده نكنيد. ازآب داغ (مقاومت دربرابر حرارت: ۶٠ درجه سانتيگراد)، آبميوه، چای، سودا و نوشيدنی های ورزشی و غيره استفاده نكنيد. (امكان آلوده شدن فضای داخلی وجود دارد.) ممكن است اين كارموجب نقص در عملكرد يخ ساز گردد.
هنگامی كه سطح آب در مخزن آب پايين است، حتی اگر حالت يخ بزرگ انتخاب شود ممكن است يخ اندازه بزرگ ساخته نشود.
پارو يامواد غذايی راروی قالب های يخ قرارندهيد. اين كار ممكن است موجب نقص در عملكرد يخ ساز گردد (اهرم رديابی و غيره آسيب ببيند) يا ممكن است محفظه نتواند بيرون آورده شود. پارو رادر محل تعيين شده قراردهيد.

يخ بطور خودكار ساخته ميشود.
 • قالب های يخ چگونه ساخته ميشوند تامين آب
  آب از مخزن آب به سينی يخ فرستاده ميشود. 

 

 

 • يخ سازی
 • قالب های يخ ساخته ميشوند. (٨ قطعه در هربار)
 •  تعدادقالب های يخ در هر سيكل ممكن است گاهی اوقات تغيير كند.
 • آزادكردن سينی يخ می چرخد، يخ را آزاد كرده و به “تامين آب” برميگردد.
  اگر جعبه ذخيره سازی يخ پر باشد، سينی يخ نخواهد چرخيد.
 • اهرم رديابی
  حجم قالب های يخ درفواصل معين توسط اهرم رديابی بررسی ميشود.  

 

يخ سازی در اين موارد بيشتر طول ميكشد:

 • هنگامی كه دمای اتاق بالاست.
 • هنگام كاركرد سرمايشی كمتر، مثلاً در زمستان.
 • هنگامی كه مواد غذايی فراوانی نگهداری ميشوند.
 • هنگامی كه يخچال درحال برفک زدايی است.
 • هنگامی كه درب به دفعات باز ميشود.
 • هنگامی كه عمليات يخ سازی دوباره راه اندازی ميگردد.
 • هنگامی كه حالت صرفه جويی در انرژی فعال است.
 • شفافيت يخ شفاف، تحت شرايط زير افت ميكند.
 • زمانی كه يخ سازی برای نخستين بار انجام ميشود.
 • زمانی كه مقدار زيادی غذا داخل قسمت های ديگر ذخيره ميشود.
 • زمانی كه صرفه جويی در انرژی يا انجماد سريع فعال است.
 • زمانی كه دما بالاتر يا پايين تر از تنظيم دمای اوليه تنظيم ميشود.

انواع حالت های يخ سازی
۵ حالت وجودداردكه ميتوانيد مطابق زيرآنهارا انتخاب كنيد.
اندازه يا شفافيت قالب يخ مطابق با حالت انتخاب شده تغيير ميكند.

 

 

• ٢ نوع قالب يخ بطور همزمان ساخته ميشوند.

 1. مكعب شكل 
 2. چندوجهی       

بيش ازيک حالت را نمی توان دريک زمان انتخاب نمود.
زمان يخ سازی نشان داده شده دربالا فقط يک مقدارتقريبی دردمای محيط ٣٠ درجه سانتيگراد، تنظيم دماروی Med) متوسط)، حالت صرفه جويی درانرژی خاموش، و بدون باز و بسته كردن درب ها ميباشد.

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *