از ما بپرسید، از ما بخواهید...

 

  • مرکز خدمات پس از فروش شارپ (آکام سرویس)

تلفن: ۳۳۵۰۰۱۵۳ – ۰۲۱

خط ویژه: ۵۴۶۷۱ – ۰۲۱

فکس: ۳۳۵۰۱۲۶۸ – ۰۲۱

ایمیل: service@sharpakam.ir