۱۹ مهر ۱۳۹۶
ماشین لباسشویی شوینده میکرو ب و باکتری استفاده درست از ماشین لباسشویی

ترفند های استفاده از ماشین لباسشویی

جالب است که بدانید استفاده نادرست از ماشین لباسشویی بر خلاف تصور عموم سبب ایجاد میکروب و باکتری های گوناگون بر لباس می گردد.